انگار بداخلاق بودن کسانی که شغل اداری دارن یا به هر صورت با ارباب رجوع‌های زیادی سر و کار دارن، تبدیل به یه اصل شده! متاسفانه!

انگار عادت کردیم که منشی‌ها، مسؤولین و ... رو آدم‌های بداخلاقی ببینیم که برای یه سؤال ساده پرسیدن ازشون باید کلی جرأت داشته باشیم و آمادگی دیدن هر اخم و شنیدن هر حرف و تندی‌ای رو داشته باشیم.

می‌دونم که کار سختی دارن، کارشون تکراریه، روحیه‌شون خراب می‌شه، با هزار تا آدم جورواجور سر و کار دارن و ... ولی بازم به نظر من دلیل نمی‌شه. هیچ کدوم اینا مجوز برخورد بد با هیچ آدمی رو بهشون نمی‌ده.

حالا انقدر که این مسأله برامون عادی شده وقتی یه مورد نقض می‌بینیم، یه منشی می‌بینیم که باهامون با لبخند برخورد می‌کنه و مهربون جواب می‌ده انگار انقدر خوشحال می‌شیم و انقدر دلمون می‌خواد ازش بابت رفتارش متشکر می‌شیم که  ...!

این درست نیست!

/ 2 نظر / 1222 بازدید
گوجه سبز

خوب خوبه دیگه!! تلخی رفتار اکثر دوستان باعث میشه وقتی شیرینی رفتار قلیلی از ایشان روزیمان میشود، گویی خداوند گوشه ای از بهشت موعود را نشانمان داده است حالا اگه همه اینچونین بودند زندگی حال و آخرتمان بی مزه نمیشد!؟

حسین نمازی

هیچ مشکل و مشکلات توجیه بد رفتاری نیست... هرکی حوصله جواب دادن به ارباب رجوع و خوشرفتاری با اونا رو نداره بره خونه بشینه تا اونایی که توانایی این کار رو دارن بیان